Bạn đang xem: Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Áp dụng phương pháp (a^n = underbrace a.a...a_n,,thừa,,số,,a,,left( n e 0 ight)) nhằm tính ra công dụng rồi tiến hành phép tính. 

b, c ) Ta hoàn toàn có thể vận dụng cách làm : (a.b + a.c = a. (b + c)) hoặc (a.b - a.c= a. (b - c ))


Lời giải bỏ ra tiết

a) (5 . 4^2 – 18 : 3^2)(= 5 . 16 - 18 : 9 = 80 - 2 = 78;)

b) (3^3 . 18 – 3^3 . 12 )(= 27 . 18 - 27 . 12 = 486 - 324 = 162;)

Lưu ý: Tại câu này có thể áp dụng đặc điểm phân pân hận của phnghiền nhân đối với phnghiền cộng nlỗi sau:

(3^3 . 18 – 3^3 . 12 )(= 3^3. (18 - 12) = 27 . 6 = 162; )

c) (39 . 213 + 87 . 39 )(= 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;)

d) (80 – <130 – (12 – 4)^2> = 80 - (130 -8^2)) (= 80 - (130 - 64) = 80 - 66 = 14.)

Loigiaitốt.com


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp bắt buộc là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh đọc Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp Loigiaituyệt.com
Xem thêm: Cao Thủ Hàn Quốc Nêu Tên Lớp Nhân Vật Mạnh Nhất Trong Blade & Soul ?

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện Loigiaitốt.com. Đội ngũ cô giáo bắt buộc cải thiện điều gì nhằm chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại ban bố để ad rất có thể contact cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký kết để dìm lời giải hay cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay daichientitan.vn gửi các thông tin cho bạn để nhận thấy những giải mã giỏi cũng như tài liệu miễn phí.