Bài tập hóa hữu cơ 11 có lời giải

     

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học cơ học 11

daichientitan.vn mời chúng ta học viên tìm hiểu thêm tài liệu 100 Bài tập hóa hữu cơ bao gồm lời giải cụ thể, chắc chắn là qua bộ tài liệu chúng ta học tập sinh đang tập luyện giải bài xích tập Hóa học tập 11 nkhô giòn và chính xác rộng. Mời chúng ta với thầy cô tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Bài tập hóa hữu cơ 11 có lời giải

100 Bài tập hóa hữu cơ có lời giải chi tiết vừa được daichientitan.vn sưu tập và xin gửi đến bạn đọc thuộc tìm hiểu thêm. Bài viết dưới đây được tổng phù hợp lại 100 bài xích tập chất hóa học hữu cơ lớp 11 cùng bao gồm câu trả lời cố nhiên. Mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm chi tiết tại trên đây.

100 các bài luyện tập hóa hữu cơ lớp 11

Chi máu bài bác tập hóa hữu cơ lớp 11


Câu 1: Chia đôi mươi,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần.

Phần 1: Tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 đktc.

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 500 ml hỗn hợp NaOH 0,2M đun nóng

Phần 3: (phần 3 với 2 bao gồm cân nặng bởi nhau) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 1,344 lít khí bay ra(đktc). Khối lượng C2H5OH trong phần 1 có quý giá gần nhất với

A. 0,48

B. 0,67

C. 0,55

D. 0,74

Tỉ lệ khối lượng ancol trong phần 1: cả 3 phần tỉ trọng với số mol axit vào phần 1: cả 3 phần.

Xem thêm: Không Thể Tìm Thấy Snipping Tool Win 7 Bị Mất, Không Thể Sử Dụng Được Snipping Tool

Câu 2: X là một trong những peptit mạch hsinh sống bao gồm 16 đôi mắt xích (được tạo ra từ bỏ các a-amino axit no, hsống, có 1 đội -NH2 cùng 1 nhóm –COOH). Để đốt cháy m gam X buộc phải cần sử dụng 45,696 lít O2. Nếu mang m gam X đến tính năng cùng với lượng vùa dùng dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn trọng thì thu được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn Y. Đốt cháy trọn vẹn Y trong bình cất 12,5 mol không gian, toàn bộ khí sau bội nghịch ứng cháy được dừng tụ tương đối nước thì còn sót lại 271,936 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, các khí đo sinh sống đktc, vào không khí gồm 1 tháng 5 thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là?


A. 42,5

B. 43,0

C. 43,5

D. 44,0

X: CnH2n-14N16O17

*

Câu 3: X,Y là 2 peptit mạch hsống hồ hết được tạo ra bởi vì các amino axit no, 1 team -NH2 (MXY). Đun rét hỗn hợp A cất X,Y bằng lượng NaOH hoàn toản, thu được 25,99 gam tất cả hổn hợp 3 muối (trong đó muối bột Natri của axit glutamic chỉ chiếm 51,44% về nhân tố kăn năn lượng) và 0,12 mol H2O. Biết tổng thể links peptit trong X,Y là 6. Phần trăm trọng lượng Y vào tất cả hổn hợp A ngay gần với cái giá trị nào sau đây?

A.46%

B.54%

C.42%

D.58%

Hướng dẫn giải

Glu-Na = 0,07 mol; CnH2nO2 = 12,62 gam, số mol peptit = 0,12 - 0,07 = 0,05 mol

0,05. (MA + MB + 44) = 12,62 => MA + MB = 208,4 => không kiếm được A, B

=> GluAaBb (0,03), Glu2AcBd (0,02) (a, b, c, d là các số nguyên ổn dương; a + b + c + d = 5)

a + b = 2 => c + d = 2

=> GluAB (0,03 mol); Glu2AB2 (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75, MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100: (0,02.475 + 0,03.275) = 53,521

a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2(0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75; MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100:(0,02.475+0,03.275) = 53,521


a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2 (0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,08 MB = 12,62 - 0,15.22 = 9,32 => không kiếm được MA.MB

Câu 4: Hỗn phù hợp E chứa bố peptit X, Y, Z (Mxyz) phần lớn mạch hsinh sống, tất cả tổng cộng liên kết peptit là 13. trong mỗi phân tử X, Y, Z đều có số nguim tử oxi ko bé dại rộng 6. Đốt cháy không còn 32,052 gam E phải cần sử dụng 2,061 mol O2 thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O, N2. Nếu tbỏ phân trọn vẹn 0.35 mol E đề xuất sử dụng dung dịch cất 82,0 gam NaOH, thu được dung dịch chứa muối hạt của glyxin và valin. Biết rằng vào E số mol của X nhỏ hơn số mol của Y. Phần trăm cân nặng của Y bao gồm vào tất cả hổn hợp E là:

A. 3.62%

B. 4.31%

C. 2.68%

D. 6.46%

Hướng dẫn giải 

2,05:0,35 = 41 : 7 = 5,857142

GlyxVal41/7-x

*

=> Số mol các thành phần hỗn hợp = 0,056 mol; số Ctb = 769/28 = 27,46428571

=> X: pentapeptit; Y là pentapeptit; Z: Val6 (0,048 mol)

Số CtbX, Y = 12,25

=> X: Gly5 (a mol 12,25 Y: Gly4Val (0,006) => %Y = 6,4582

Câu 5: Hỗn hợp E đựng ba peptit mạch hở, gần như được chế tác vị từ glyxin cùng valin. Đun nóng 37.98 gam tất cả hổn hợp E với hỗn hợp NaOH trọn vẹn, thu được dung dịch đựng 40.74 gam muối của glyxin cùng 16.68 gam muối bột của valin. Biết rằng tổng số links peptit của tía peptit có vào E là 10 cùng trong mỗi phân tử peptit tất cả số ngulặng tử oxi ko nhỏ rộng 5. Phần trăm cân nặng của peptit tất cả cân nặng phân tử lớn nhất bao gồm vào tất cả hổn hợp E là:


A. 46.4%

B. 51.2%

C. 48.8%

D. 54.5%

Hướng dẫn giải 

15 = 4 + 4 + 5

Số mol Na - Gly = 0,42 mol; Na - Val = 0,12 mol => Gly3,5xValx => 012:x.(298,5x+18) = 37,98 => x = 1

Số Ctb = 12; Số chỉ peptit mức độ vừa phải = 4,5; số mol E = 0,12

=> X: Gly3Val; Y:Gly3Val (X, Y là 2 đồng phân); Z: Gly4Val (0,06 mol)

%Z = 0,06.345.100:37,98 = 54,50236

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và 1 este đơn chức, mạch hsống buộc phải 2128 ml O2 (đktc) với thu được 2016 ml (đktc) CO2 và 1,08 gam H2O. Mặt không giống m gam X chức năng đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M nhận được dung dịch Y (mang thiết chỉ xẩy ra làm phản ứng xà chống hóa). Cho Y chức năng cùng với AgNO3/NH3, cân nặng Ag về tối đa nhận được.

Hướng dẫn giải 

*

=> 0,015x = 0,01125y => x = 3, y = 4

=> Este: HCOOCH=CH2 → HCOONa + CH3CHO

BTNT "O": 2a + b + 2.0,015 + 2.0,095 = 0,09.2 + 0,06 => 2a + b = 0,02 mol

Mặt khác: 2a + 2b = 0,06 - 0,0075y = 0,03

=> a = 0,005, b = 0,01

nAg = 4a + 2b + 2.0,015 + 2.0,015 = 0,1 mol

mAg = 10,8 gam

Câu tương tự: 

Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic cùng một este 1-1 chức mạch hngơi nghỉ cần 6451,2 ml O2 (đktc) và nhận được 551,04 ml CO2 với 3,672 gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng toàn vẹn cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, thu được hỗn hợp Y (giả thiết chỉ xẩy ra phản ứng xà chống hóa). Cho Y tác dụng với AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 19,44 gam

B. 22,68 gam

C. 17,28 gam

D. đôi mươi,52 gam

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidocacbon mạch hsinh sống đề nghị vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu đến 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 làm phản ứng tối nhiều là:

A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

Câu tương tự

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hỗn hợp X có metyl propionat, metyl axetat cùng 2 hidrocacbon mạch hlàm việc nên toàn vẹn 1,525 mol O2 tạo nên 1,05 mol H2O. Nếu cho 0,45 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 bội nghịch ứng là?


A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol tất cả hổn hợp X có etyl axetat, metyl propionat, metyl axetat, axit axetic cùng 2 hidrocacbon mạch hngơi nghỉ hoàn toản 2,9 mol O2 tạo thành 2,22 mol H2O. giả dụ mang đến 0,75 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản nghịch ứng là?

A. 0,36

B. 0,32

C. 0,30

D. 0,40

(Mời các bạn Tải File để xem câu chữ chi tiết)


------------------------------------

Trên trên đây daichientitan.vn đã ra mắt tới bạn đọc tài liệu: 100 các bài tập luyện hóa hữu cơ gồm giải mã chi tiết. Để gồm kết quả cao hơn nữa trong học hành, daichientitan.vn xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý nhưng daichientitan.vn tổng thích hợp cùng đăng cài đặt. Mời độc giả thuộc xem thêm kiến thức và kỹ năng những môn Toán thù 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn uống 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11...


Để luôn thể thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề đào tạo cùng học tập môn học tập trung học phổ thông, daichientitan.vn mời các bạn truy cập nhóm riêng biệt dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 để hoàn toàn có thể update được hầu hết tài liệu tiên tiến nhất.