Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1

     

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học kì 1 có giải đáp chuẩn theo các cường độ Thông bốn 22 chi tiết dĩ nhiên.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng cụ kỹ năng, chuẩn bị mang đến bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt công dụng cao, đôi khi đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau đây mời những thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải tức thì 100 đề thi Toán thù học kì 1 đang được cài đặt nhiều:

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào nơi chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm tứ mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi nhị.

b)

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười nhị ngàn sáu trăm hai mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết lốt (>; □


b) Năm 2021 ở trong rứa kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo sản phẩm từ bỏ tự nhỏ bé mang lại lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S đã là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho các số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy cho biết:

a) Số vừa chia hết mang đến 2 vừa chia hết mang lại 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia hết đến 5 nhưng mà không phân chia hết đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn theo thứ tự trọng lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi vừa phải mỗi em cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào địa điểm chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm tía mươi hai

c) 3 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì ngàn tư trăm sáu mươi

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) ;

c)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kg S

b) Năm 2021 nằm trong cầm cố kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo sản phẩm từ từ nhỏ bé mang đến lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Câu 8: (1 điểm)

a) 270

b) 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em cân nặng là: (0,25đ)

(24 + 33+ 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số : 32 kg (0,25đ)

Lời giải- đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng cách khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của nhị mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học viên rất có thể giải bằng phương pháp khác

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 202một số ít 2

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo thứu tự cân nặng là 37 kg, 41 kilogam, 45kilogam, và 49 kilogam. Trung bình từng bao trọng lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc cùng với BCC. AD song tuy vậy cùng với BC

D. AB tuy nhiên song cùng với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách không còn mang đến 2; 3 cùng 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng lớn bởi 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của phxay trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phnghiền tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì kia đó là hiệu. Theo đề bài số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Bằng Excel Và Tạo Mô Hình Dữ Liệu

Số Hai trăm bốn mươi ba triệu không ngàn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cmét vuông ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu như thế nào đúng ghi Đ câu làm sao không đúng ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn tất cả 192 học sinh chia làm những đội, từng team tất cả 8 học sinh. Kăn năn lớp Năm bao gồm 207 học viên chia làm các đội, mỗi đội bao gồm 9 học sinh. Hỏi cả nhì khối gồm tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minc có tổng cộng 64 viên bi, hiểu được nếu như Dũng đến Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi đều bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta gồm bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: bố trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tứ trăm linch một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cmét vuông ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy vậy với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt không thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh từ đặt tính. Kết đúng như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng các bước với thật sạch (2đ)Giải

Số đội của học sinh kân hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên kăn năn lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của cả nhị khối hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi đều nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn cùng khắc ghi kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số làm sao trong các số tiếp sau đây tất cả chữ số 8 bộc lộ mang lại 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào chia không còn mang lại 2 tuy nhiên ko phân chia hết mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào vị trí chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tầy, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tầy, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tầy, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 cầm kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cmét vuông = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe pháo bao gồm 5 xe cộ lớn, từng xe cộ chnghỉ ngơi 27 tạ gạo cùng có 4 xe cộ nhỏ dại, mỗi xe chsinh sống 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe cộ chlàm việc bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà con cháu từ thời điểm cách đó 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay?