quý khách hàng sẽ xem bạn dạng rút ít gọn của tài liệu. Xem với cài đặt ngay lập tức phiên bản tương đối đầy đủ của tài liệu trên phía trên (102.66 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Cách bấm máy tính góc lượng giác

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu nên đạt:• Hiểu được công dụng của dòng sản phẩm tính .• Sử dụng thuần thục laptop FX-500 để tìm TSLG và góc II/.Phương thơm luôn tiện dạy học tập :Máy tính FX-500 , FX-570 hay FX-220III/Pmùi hương pháp dạy dỗ học:Đặt vấn đề xử lý vấn đềIV/.Tiến trình vận động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài cũ: Cho nhì góc phụ nhau α với β.Nêu những cách vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α và Cˆ=β.Nêu các hệ thức thân các tỉ số lượng giác của α cùng β
.3) Giảng bài bác mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu giải pháp thiết đặt chế độ nhằm tính tân oán tỉ con số giác - Dùng sản phẩm nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác làm việc vật dụng nhằm - 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi và quan sát và nhấn xét - học sinh lắng tai và tiến hành theo thử dùng của Gv - Cả lớp cùng làm → 2 HS đứng tại khu vực trình diễn cách bnóng phím và nêu công dụng → Cả lớp dấn xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → hiệu quả 0,614055638
Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → công dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → tác dụng 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412
IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó:tìm kiếm số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ con số giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) giải đáp học viên ấn phím  Chú ý: Phím SHIFTkết hợp với những phím 1 1 1sin , cos , tan− − − nhằm tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ để tìm kiếm số đo góc lúc biết cosin cùng tang những em thực hiện tựa như nlỗi ví dụ bên trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học sinh triển khai - Trường thích hợp nhằm tra cứu số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta bắt buộc gửi thành bài toán: tìm kiếm góc nhọn x khi biết tg x lúc đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) gợi ý học sinh ấn phím để tìm
→ cả lớp dấn xét - HS thảo luận theo 8 nhóm → đại diện thay mặt từng nhóm trình diễn một câu → cả lớp dấn xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ kết quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy một ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm cho tròn mang lại phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT chảy SHIFT−←


Xem thêm: Khi Nào Dùng Have Khi Nào Dùng Has Đúng Nhất Trong Tiếng Anh

- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT chảy . x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn cho phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn cho phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn mang đến độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn mang đến phút) biết:
a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài bác tập 2  Làm bài xích tập 3 - Gv trải đời học viên nêu giải pháp nhập phím với tác dụng c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (vày sin x ≤ 1) b) Không (vì cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng trang bị nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học hành sinh hoạt nhà: BT trăng tròn trang 84.IV/.Rút ít ghê nghiệm: