Cách chỉnh nhạc trong proshow producer

     

Soundtraông xã tức là nhạc phim (giỏi là âm thanh khô của nhạc, nhạc âm). Tuy nhiên vào ngữ cảnh của Proshow Producer thì chúng ta đang đọc nó là nhạc nền.

Về giải pháp chèn nhạc nền vào Slide List thì tôi đã chỉ dẫn đến chúng ta Một trong những bài viết trước của Serie này rồi. Tuy nhiên, để dễ dàng đến các bạn theo dõi và quan sát thì bản thân sẽ khuyên bảo lại vào bài viết này luôn, các bạn đỡ mất công search lại nữa