Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán thù đổi
Kết quả phân số:
Phxay tính:

Công nỗ lực thay đổi phân số quý phái thập phân ►
Bạn đang xem: Cách đổi số thập phân ra phân số

*
*
*
*

Làm vậy nào nhằm đổi khác thập tạo thành phân số

Các tiến trình đưa đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số bao gồm các chữ số sinh hoạt mặt đề xuất dấu chnóng thập phân (tử số) và lũy quá của 10 (mẫu mã số).Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và chủng loại số.Rút gọn gàng phân số bằng cách phân chia tử số với chủng loại số cùng với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước bình thường lớn số 1 (gcd) của tử số với mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng cách chia tử số cùng mẫu số cùng với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

ví dụ như số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước thông thường lớn số 1 (gcd) của tử số cùng chủng loại số:

gcd (56,100) = 4

Rút ít gọn phân số bằng phương pháp phân chia tử số và mẫu mã số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

lấy một ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước bình thường lớn nhất (gcd) của tử số cùng mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp phân chia tử số với mẫu số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách biến đổi số thập phân lặp lại thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng biến đổi thập chia thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Chuyển đổi phân số thành thập phân ►
Xem thêm: Đại Học Phenikaa Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Thành Tây 2020, 2019

Viết biện pháp cải thiện trang này

Gửi phản nghịch hồi
Trang công ty | Web | Tân oán học tập | Điện | Máy tính | Bộ biến hóa | Công cụ