Địa bỏ ra hạp kỵ:

TAM HẠP:Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mẹo Mùi (tốt).

Bạn đang xem: Cách tính can chi trên bàn tay

LỤC HẠP:Tý Sửu, Dần Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân, Ngọ Mùi (tốt).CHI ĐỨC HẠP:Tý Tỵ,Sửu Thân, Dần Mùi, Ngọ Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu (tốt).TỨ KIỂM HẠP:Sửu Hợi,Dần Thìn, Tỵ Mùi, Thân Tuất (tốt).ĐỊA ĐỚI:Tý Dần, Sửu Mẹo, Thìn Hợi, Ngọ Thân, Mùi Dậu, Tuất Tỵ (xấu).TUẾ TINH:Tý Mẹo,Dần Sửu, Thìn Tỵ, Hợi Tuất, Mùi Thân, Ngọ Dậu (xấu).LỤC HẠI:Tý Mùi, Sửu Ngọ, Dần Tỵ, Hợi Thân, Mẹo Thìn, Tuất Dậu (xấu).TỨ XUNG(Tứhình xung): Tý Ngọ Mẹo Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, DầnThân Tỵ Hợi (xấu).LỤC XUNG(Lụchình xung): Tý Ngọ, Mẹo Dậu, Thìn Tuất, Sửu Mùi, DầnThân, Tỵ Hợi (xấu).LỤC HÌNH(Chánh cung vàbàng kỵ): Tý Mẹo, Dần Tỵ, Thân Hợi, TuấtSửu, Thìn Mùi, Ngọ Dậu (xấu).Ngũ hành tương sinh,tương khắc:NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH:Kyên ổn sanh Tdiệt, Tbỏ sanh Mộc,Mộc sinh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sinh Klặng.NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC:Kyên tương khắc Mộc, Mộc tương khắc Thổ, Thổ tự khắc Thủy,Tbỏ tương khắc Hỏa, Hỏa tương khắc Klặng.NGŨ HÀNH: VƯỢNG, TƯỚNG, HƯU, TÙ, TỬ:Đương sanh giảvượng. Ngã sinh trả tướng tá. Sanh xẻ mang hưu. Khắc xẻ trả tù nhân.

Vị trí 12 địa đưa ra và lục liền kề cố định và thắt chặt trên bàn tay (coi hình sinh hoạt dưới)12 bé giáp:bắt đầu Tý,sửu,dần….(sản phẩm từ bỏ theo hướng klặng đồng hồ)Lục giáp:cạnh bên tý,tiếp giáp tuất,sát thân….

*Tính tuổi :Các bạn chỉ việc ghi nhớ vị trí 12 nhỏ giáp,6 gần kề trên bàn tay là đủ.Và ghi nhớ những số (
):1,13,25,37,49,61…tuổi
(trong thời gian đầy đủ là một tuổi,chỉ không giống là Khủng tốt nhỏ tuổi nhưng mà thôi :biện pháp nhau đúng 12 tuổi)

Vd 1:Người sinh năm 1997 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)bạn sinh 1997 được 12 tuổi (tây) ,13 tuổi (ta).Theo số (
) ta biết ngay lập tức tuổi sữ u,nhưng mà ta thử tính xem sao:.Bắt đầu 1 trên sữu,2 tý,3 hợi,4 tuất,5 dậu,6 thân,7 mùi, 8 ngọ,9 tỵ,10 thìn,11 mão,12 dần dần và13 tạiSữu.Cònthiên cangì? rất dễ:Thiên canứng cùng với số lẽ (số đơn vị)củanăm sinhGiáp4,Ất5,Bính6,Đinh(7),Mậu8,Kỹ9,Canh0,Tân1,Nhâm2,Quí3Vậy sinh vào năm 199(7)chắc chắn rằng làĐinhSữu

Vd 2:Người sinh năm 1979 tuổi gì?(biết chắc số đuôi 9 sẽ là Kỹ…rồi cơ mà chưa biết kỹ gì?).Năm ni 2009(sữu)tín đồ sinc 1979 được 30 tuổi (tây) ,31 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25 tại sữu,26 tý,27 hợi,28 tuất,29 dậu,30 thân,31 tạiMùiVậy sinh năm 197(9)chắc chắn làKỹMùi

Vd 3:Người sinh năm 1975 tuổi gì?.Năm ni 2009(sữu)tín đồ sinc 1975 được 34 tuổi (tây) ,35 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25,37 tại sữu,lùi lại 36 dần,35 tạiMãoVậy sinh vào năm 197(5)chắc chắn làẤtMão.

Các các bạn sẽ tính nkhô giòn không chỉ có vậy Lúc ta đã biết tuổi cạnh bên tuổi yêu cầu tìm

*Cách Tìm mạng:1.Tìm mạng theo chánh tử vi ngũ hành :(chỉ biết là kim,giỏi thủy ,mộc, hỏa ,thổ thôi)Muốn nắn tìm kiếm mạng ta ở trong địa chỉ 6 Giáp trên bàn tay trênVà trực thuộc bài xích thơ sau cho dễ nhớ:

TÝ, NGỌ:Ngân, Đăng, Giá, Bích, Câu.(Kim ,Hỏa,Mộc,ThổKim)THÌN, TUẤT:Yên,Mãn, Tự, Chung, Lâu.(Hỏa ,Thủy,Thổ,Kyên ổn,Mộc)DẦN, THÂN:Hớn, Địa,Thiêu, Sài, Thấp.(Tdiệt,Thổ ,Hỏa,Mộc,Thủy)

Vd 4:Người sinh vào năm 1979tuổi gì,mạng gì?.Người sinc 197(9)được 35 tuổi ,tuổiKỹMùi(phương pháp tính vẫn biết như trên)1).Ta Bnóng tại Mùi9,tới Ngọ 8,Tỵ 7,Thìn 6,Mão 5,Dần 4 (4= Giáp)Vậy thuộc nhàGiáp dần dần.2).Bắt đầu trở lại trường đoản cú Dần 4,Mão 5 nằm trong thủy;6,7 ở trong thổ;8,9 nằm trong Hỏa (Hai tuổi gần kề tính từ đầu nhà ngay cạnh thì cùng mạng)

Vd 5:Người sinh năm 1973 tuổi gì,mạng gì?.Người sinc 197(3) được 37 tuổi ,tuổiQuíSữu(cách tính đã biết như trên)1).Ta Bấm trên Sữu (3),Tý 2,Hợi 1,Tuất 0,Dậu9, Thân 8,Mùi 7,Ngọ 6,Tỵ 5,Thìn 4Vậy thuộc nhàGiáp Thìn.2).Bắt đầu trường đoản cú Thìn 4,Mão 5 nằm trong hỏa; 6,7 thuộc thủy; 8,9 thổ; 0,1 thuộc kyên ;2,3 thuộc Mộc

2.Tìm mạng theo ngũ hành hấp thụ âm:là kiếm tìm đủCác chúng ta phải biết (để tthoát khỏi nhớ)về bạn dạng ngũ hành nạp âm,bản thân đang chỉ bí quyết lưu giữ siêu nlắp gọn gàng sau đó.

Nói sơ qua trước về phiên bản này,ta chỉ gồm tổng cộng 60 tuổi (thập lục hoa giáp) không trùng nhau.Mổi tuổi được phối kết hợp bởi vì thiên can với địa bỏ ra (VD:tuổi Ất Mão :Ất là thiên can,Mão là địa chi).60 tuổi này được bỏ ra làm sáu nhóm(1 team 10 tuổi) Điện thoại tư vấn là 6 nhà giáp:Giáp Tý,Giáp Tuất,Giáp Thân,Giáp Ngọ,Giáp Thìn và Giáp Dần (hoàn toàn có thể xem xét lại địa điểm bên trên bàn tay ở trên)Các các bạn để ý nhị tuổi lền kề tính từ đầu nhà giáp là thuộc mạng:1.Nhà Giáp Tý:bao gồm:Giáp Tý,Ất Sữu(Hảitrung kim),Bính Dần,Đinh Mẹo(trung hỏa),Mậu thìn,Kỷ Tỵ(Lâmđại mộc),Canh Ngọ,Tân Mùi(Lộbàng thổ),Nhâm Thân,Quí Dậu(Kiếmphong kim)2.Nhà Giáp Tuất:Giáp Tuất,Ất Hợi(Sơnđầuhỏa),Bính Tý,Đinch Sửu(Giảnhạ thủy),Mậu dần dần,Kỷ Mẹo(Thànhđầu thổ),Canh Thìn,Tân Tỵ(Bạchlạpkim),Nhâm Ngọ,Quý Mùi(Dươngliễu mộc)3.Nhà Giáp Thân:Giáp Thân,Ất Dậu(Tuyềntrung thủy),Bính Tuất,Đinh Hợi(Ốcthượng thổ),Mậu Tý,Kỷ Sửu(Thíchlịchhỏa),Canh Dần,Tân Mẹo(Tòngbá mộc),Nhâm Thìn,Quí Tỵ(Trườnglưu lại thủy)4.Nhà Giáp Ngọ:Giáp Ngọ,Ất Mùi(Satrung kim),Bính Thân,Đinch Dậu(Sơnhạ hỏa),Mậu Tuất,Kỷ Hợi(Bìnhđịa mộc,Canh Tý,Tân Sửu(Bíchthượng thổ,Nhâm Dần,Quý Mẹo(Kimbạchkim)5.Nhà Giáp Thìn:Giáp Thìn,Ất Tỵ(PhúĐăng hỏa),Bính Ngọ,Đinh Mùi(Thiênthủy),Mậu Thân,Kỷ Dậu(Đạidịchthổ),Canh Tuất,Tân Hợi(Thoaxuyếnkim),Nhâm Tý,Quý Sửu(Tangđố mộc)6.Nhà Giáp Dần:Giáp Dần,Ất Mẹo(Đạikhêthủy),Bính Thìn,Đinch Tỵ(Satrungthổ),Mậu Ngọ,Kỹ Mùi(Thiênthượng Hỏa),Canh Thân,Tân Dậu(Thạchlựu mộc)Nhâm Tuất,Quý Hợi(Đạihải thủy)*Phần sau này Hay*Trên là bảng tra,nhanh khô hơn để tìm hiểu ta nằm trong nhà sát như thế nào hết sức dễ:Ta đã biết phương pháp tính sinh năm như thế nào tuổi bé gì tại đoạn bên trên (phải ghi nhận rành cái này nha)Nhắc lại số cuối năm sinc ứng cùng với thiên can,Giápứng với số4cuối của năm sinc,tuy vậy chưa biết là ngay cạnh gì.VD 1 : Sinh năm 1974 là tuổi dần,số 4 là ngay cạnh dần dần (phía trong bên ngay cạnh dần)VD 2 : Sinch năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1979,1978….đến số đầu tiên gồm số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc đơn vị Giáp Dần luônVD 3 : Sinh năm 1970 là tuổi tuất,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1969,1968….mang đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1964—-Thuộc đơn vị Giáp ThìnVD 4 : nhớ trên bàn tay(gồm sẵn)…………1964>1973(trực thuộc ngay cạnh thìn);1974>1983(trực thuộc gần cạnh dần);1984>1993(ở trong gần cạnh tý)………..Sau lúc biết tuổi thuộc công ty ngay cạnh gì thì tra vào bảng đang biết ngayHoặc bnóng đốt tay(ko phải bảng tra) Theo phong cách sauPhải nằm trong lòng 6 nhà sát bằng 6 câu thơ sau(các chữ in đậm red color ngơi nghỉ trên bảng tra)Nhứt thử(con chuột,Tý) :Hải,Lư,Lâm ,Lộ,KiếmNhì Khuyển(Tuất):Đầu,Giản,Thành,Lạp,DươngTam hầu(Thân):Tuyền,Ốc,Lịch,Tòng,TrườngTđọng mã(Ngọ):Sa,Sơn,Bình,Bích,BạchNgũ long(Thìn):Phụ,Hà,Dịch,Xuyến,TangLục hổ(Dần):Khê,Trung,Thiên,Thạch,Đại

lấy ví dụ :lấy lại VD2 sinh hoạt trênVD 2 : Sinc năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên:ngược klặng đồng hồ) 1979,1978….cho số đầu tiên gồm số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc bên Giáp Dần .Bắt đầu khởi sinh hoạt Dần bnóng tới(theo kyên đồng hồ)

*
ần Mẹo (khê),Thìn Tỵ (trung),Ngọ Mùi (thiên),Thân(thạch)-hahahaThân 1980 Thạch Lựu Mộc

Chúc các bạn vui vẽ !

Can, chi, năm giới cùng với những tuổi sinc, khắc

I. Can,Chi với ngũ hành

10 Can là:

- Đọc xuôi:

1. GIÁP- trực thuộc Dương hành Mộc.

2. ẤT- ở trong Âm hành Mộc.

3. BÍNH- ở trong Dương hành Hỏa.

4. ĐINH- nằm trong Âm hành Hỏa.

5. MẬU- ở trong Dương hành Thổ.

6. KỶ- ở trong Âm hành Thổ.

7. CANH- nằm trong Dương hành Kim.

8. TÂN- nằm trong Âm hành Kyên.

9. NHÂM- trực thuộc Dương hành Tdiệt.

10. QUÝ- ở trong Âm hành Tbỏ.

Tất cả 5 Can Âm với 5 Can Dương, đều ở trong vào Ngũ hành (Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ) và chia hầu hết nhau cđọng 2 Can bình thường 1 Hành.

12 Chi là:

- Đọc xuôi:

1. Týthuộc Dương hànhThủy

2. Sửunằm trong Âm hànhThổ

3. Dầnở trong Dương hànhMộc

4. Mãotrực thuộc Âm hànhMộc.

5. Thìnở trong Dương hànhThổ.

6. Tỵthuộc Âm hànhHỏa.

7. Ngọtrực thuộc Dương hànhHỏa.

8. Mùinằm trong Âm hànhThổ.

9. Thânthuộc Dương hànhKim.

10. Dậuthuộc Âm hànhKim

11. Tuấtthuộc Dương hànhThổ

12. Hợitrực thuộc Âm hànhTdiệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Mật Khẩu Wifi Tren Dien Thoai, Đổi Pass Wifi Trên Điện Thoại Như Thế Nào

- Tổng cùng là 6 Chi Âm với 6 Chi Dương, những nằm trong vào Ngũ hành. Cđọng từng Ngũ hành kiêm 2 đưa ra, chỉ trừ hành Thổ kiêm 4 chi (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Mỗi hành 2 Chi còn dư 2 Chi, chia nữa thì lẻ, . Hành Thổ vốn tín đồ Trung ương, tất cả quyền rộng, bắt buộc rước 2 bỏ ra dư là danh bao gồm ngôn thuận. Vì vậy ông Hành Thổ được quyền tận hưởng 4 đưa ra.