*Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả nhị hóa học hữu cơ tất cả thuộc cách làm phân tử C2H7NO2 chức năng toàn diện với dung dịch NaOH với nấu nóng, nhận được dung dịch Y cùng 4,48 lít tất cả hổn hợp Z (ngơi nghỉ đktc) gồm nhì khí (đa số làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bởi 10,25. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được cân nặng muối khan là


Đáp án C

nZ = 0,2 (mol)

MZ = 10,25.2 = 20,5 (g/mol)

Hai khí Z hồ hết làm xanh quỳ tím độ ẩm => Z bao gồm NH3 và CH3NH2

Ta tất cả hệ:

=>x = 0,15(mol)=nNH3y = 0,05(mol)= nCH3NH2

=> Hỗn vừa lòng X tất cả HCOOCH3NH2 với CH3COONH4

=> Hỗn hợp 2 muối bột chiếm được là HCOONa: 0,05 (mol) cùng CH3COONa: 0,15 (mol)

=> m = 0,05.68 + 0,15.82 = 15,7 (g)


Cho 7,3 gam lysin với 15 Gam glyxin vào hỗn hợp chứa 0,3 mol KOH, nhận được hỗn hợp Y. Cho Y chức năng hoàn toàn cùng với hỗn hợp HCl dư, nhận được m gam muối hạt. Giá trị của m là:


Cho 0,1 mol lysin chức năng với 100 ml dung dịch HCl 1M, chiếm được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng cùng với 400 ml NaOH 1M, cho bội nghịch ứng hoàn toàn chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn amin X (no, solo chức, mạch hở) bởi O2, thu được 4,48 lkhông nhiều CO2 (đo sinh hoạt đktc) và 4,95 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin no, mạch hsinh hoạt X bằng oxi toàn vẹn, thu được 0,75 mol tất cả hổn hợp Y bao gồm khí cùng hơi. Cho 6,90 gam X công dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản bội ứng là


Chất X là một trong những amino axit. Cho 0,01 mol X công dụng trọn vẹn với 80 ml hỗn hợp HCl 0,125M, thu được 1,255 gam muối bột. Mặt khác, 0,01 mol X tác dụng vừa hết với 25 gam hỗn hợp NaOH 1,6%. Công thức của X là


Cho muối bột X gồm bí quyết phân tử C3H12N2O3. Cho X tính năng hết với hỗn hợp NaOH đun nóng, sau bội phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp khí Z (làm cho hóa xanh quỳ tím tẩm nước cất) cùng muối bột của axit vô sinh. Có bao nhiêu phương pháp kết cấu X thỏa mãn nhu cầu điều kiện?


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, daichientitan.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Số Điện Thoại Viettel, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Số Điện Thoại