Nếu như bạn là người tiêu dùng máy tính xách tay vẫn lâu thì chắc hẳn lỗi Has stopped working không hề vượt xa lạ cùng với bạn nữa đúng không?

Lỗi này thì nó ko trừ bất cứ một trong những phần mềm/ áp dụng hay như là một chương trình làm sao ra cả… bất kể phần mềm/vận dụng nào thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì và ngulặng nhân vì đâu nhưng này lại bị như vậy? bản thân bao gồm làm gì đâu