BINARY (thập phân thanh lịch nhị phân) 2. DECIMAL > HEX (thập phân quý phái hex) 3. HEX > BINA..." name="twitter:description"/>Chuyển thay đổi thân các hệ cơ số


Bạn đang xem: Chuyển đổi giữa các hệ cơ số

*

1. DECIMAL > BINARY (thập phân sang nhị phân)2. DECIMAL > HEX (thập phân sang trọng hex)3. HEX > BINARY (hex sang trọng nhị phân)4. BINARY > HEX (nhị phân sang trọng hex)5. BINARY > DECIMAL(nhị phân sang thập phân)6. HEX > DECIMAL (hex sang trọng thập phân)Điều thứ nhất nằm trong cái bảng này:0000 | 0 | 00001 | 1 | 10010 | 2 | 20011 | 3 | 30100 | 4 | 40101 | 5 | 50110 | 6 | 60111 | 7 | 71000 | 8 | 81001 | 9 | 91010 | A | 101011 | B | 111100 | C | 121101 | D | 131110 | E | 141111 | F | 151. DECIMAL > BINARY (Chuyển trường đoản cú thập phân sang trọng nhị phân)
Lấy số 3295 (vào hệ thập phân) có tác dụng ví dụ:3295 phân chia 2 = 1647.5 > Dư 11647 phân tách 2 = 823.5 > Dư 1823 phân chia 2 = 411.5 > Dư 1411 phân chia 2 = 205.5 > Dư 1205 phân chia 2 = 102.5 > Dư 1102 chia 2 = 51 > Dư 051 phân tách 2 = 25.5 > Dư 125 chia 2 = 12.5 > Dư 112 phân tách 2 = 6 > Dư 06 chia 2 = 3 > Dư 03 phân chia 2 = 1.5 > Dư 11 phân chia 2 = 0.5 > Dư 1Sắp xếp những số dư từ bỏ bên dưới lên trên mặt những pác đang được:3295 (demical) = 110011011111 (binary)=> Trước tiên phân chia số nên biến đổi mang đến 2 cùng mang số dư, tiếp đến cứ đọng tiếp tục rước tác dụng của phxay chia bên trên chia tiếp đến 2 (không kèm số dư) cho tới Khi hiệu quả bởi zero.2. DECIMAL > HEX (Chuyển từ thập phân sang trọng hex)Tiếp tục sử dụng số 3295 làm ví dụ, nhỏng bên trên ta bao gồm 3295 (demical) = 110011011111 (binary). Chia 110011011111 làm cho từng chuỗi tất cả 4 số, kết phù hợp với bảng ở trên ta vẫn được:110011011111 > 1100 1101 1111 > C D F3295 (decimal) = 110011011111 (binary) = CDF (hex)3. HEX > BINARY (Chuyển từ bỏ hex quý phái nhị phân)Lấy chuỗi DEAD có tác dụng ví dụ. Sử dụng bảng bên trên ta vẫn có:D = 1101E = 1110A = 1010D = 1101DEAD (hex) = 1101 1110 1010 1101 (binary)4. BINARY > HEX (Chuyển tự nhị phân thanh lịch hex)Lấy số 1010110111101111 có tác dụng ví dụ, phân thành những chuỗi có 4 số:1010110111101111 > 1010 1101 1110 1111Sử dụng bảng bên trên ta sẽ có được:1010 = A1101 = D1110 = E1111 = F1010110111101111 (binary) = ADEF (hex)5. BINARY > DECIMAL(Chuyển trường đoản cú nhị phân sang trọng thập phân)Lấy số 1101 làm ví dụ:1*(2^3) + 1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 13Số 1 đồ vật nhất1 * (2^3)Số 1 thứ hai1 * (2^2)Số 0 trang bị ba0 * (2^1)Số 1 máy tư1*(2^0)1101 (binary) = 13 (decimal)=> Số trước tiên nhân cùng với số 2 với số nón tối đa cộng cho số máy nhị nhân cùng với số 2 với số nón giảm dần cứ thế….6. HEX > DECIMAL (hex sang trọng thập phân)Để đổi khác tự hex thanh lịch decimal đầu tiên ta gửi hex quý phái binary, kế tiếp lại từ bỏ binary ta đưa về decimal.Lấy số FEED làm ví dụ:Từ hex sang binary:FEED (hex) = 1111 1110 1110 1101 (binary)Từ binary thanh lịch decimal:1*(2^15) + 1*(2^14) + 1*(2^13) + 1*(2^12) + 1*(2^11) + 1*(2^10) +1*(2^9) + 0*(2^8) + 1*(2^7) +1*(2^6) +1*(2^5) + 0*(2^4) +1*(2^3) +1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 65261Như vậy:FEED (hex) = 1111111011101101 (binary) = 65261 (decimal)


Xem thêm: Bệnh Nhân Viêm Gan C Sống Được Bao Lâu ? Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Viêm Gan C

BINARY (thập phân thanh lịch nhị phân) 2. DECIMAL > HEX (thập phân quý phái hex) 3. HEX > BINA..." onclick="window.open(this.href, 'windowName', 'width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable'); return false;" rel="nofollow" target="_blank">