Công thức mạch điện nối tiếp và song song

     

Cách giải bài xích tập Định khí cụ Ôm mang đến đoạn mạch thông liền và song tuy nhiên hay, chi tiết

A. Phương thơm pháp & Ví dụ

Định điều khoản ôm cho toàn mạch:

*

Mạch năng lượng điện mắc tiếp liền các năng lượng điện trở:

*

Mạch điện mắc tuy vậy tuy nhiên những điện trở:

*

lấy ví dụ 1: Hai điện trở R1, R2 mắc vào hiệu điện cụ U = 12V. Lần đầu R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên, dòng năng lượng điện mạch bao gồm Is = 10A. Lần sau R1, R2 mắc thông suốt, dòng điện vào mạch In = 2,4A. Tìm R1, R2.

Bạn đang xem: Công thức mạch điện nối tiếp và song song

Hướng dẫn:

Điện trsinh sống tương tự của đoạn mạch khi:

+ :

*

+ :

*

Từ (1) và (2) ta có hệ:

*

R1 và R2 là nghiệm của phương trình:

x2 – 5x + 6 = 0

*

lấy ví dụ 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, độ mạnh qua mạch chính I = 2A. Tìm cường độ dòng năng lượng điện qua từng năng lượng điện trsinh sống.

Xem thêm: Xem Thông Số Màn Hình Máy Tính Bao Nhiêu Inch, Độ Phân Giải, Cách Xem Kích Cỡ Màn Hình Máy Tính Bao Nhiêu Inch

*

Ta có: R23 = R2 + R3 = 15 + 5 = 20Ω

*

UAB = I.RAB = 2.7,5 = 15V.

Cường độ cái năng lượng điện qua năng lượng điện trngơi nghỉ R1:

*

Cường độ mẫu điện qua năng lượng điện trnghỉ ngơi R2, R3:

*

Ví dụ 3: Cho mạch điện như hình mẫu vẽ. Biết UMN = 18V, độ mạnh cái điện qua R2 là I2 = 2A. Tìm:

*

a) R1 giả dụ R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

b) R3 nếu như R1 = 3Ω, R2 = 1Ω.

Hướng dẫn:

a) Hiệu năng lượng điện cầm cố giữa nhị đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.6 = 12V.

Cường độ cái năng lượng điện qua R3:

*

Cường độ chiếc năng lượng điện qua R1: I1 = I2 + I3 = 2 + 4 = 6A.

Hiệu năng lượng điện cụ giữa nhì đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 12 = 6V.

Điện trsống của R1:

*

b) Hiệu điện nạm thân nhị đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.1 = 2V.

Hiệu điện thay giữa nhì đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 2 = 16V.

Cường độ cái điện qua R1:

*

Cường độ mẫu điện qua R3:

*

Điện trsinh sống của R3:

*

lấy một ví dụ 4: Cho đoạn mạch như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω, độ mạnh qua mạch chính I = 3A. Tìm:

*

a) UAB.

b) Hiệu năng lượng điện cầm cố hai đầu mỗi năng lượng điện trsinh hoạt.

c) UAD, UED.

d) Nối D, E bằng tụ điện C = 2μF. Tìm năng lượng điện của tụ.

Hướng dẫn:

a) R13 = R1 + R3 = 3 + 3 = 6Ω;

R24 = R2 + R4 = 2 + 1 = 3Ω;

*

RAB = R5 + RCB = 4 + 2 = 6Ω → UAB = I.RAB = 3.6 = 18V.

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V.

UCB = I.RCB = 3.2 = 6V

*

U3 = I3.R3 = 1.3 = 3V.

*

→ U2 = I2.R2 = 2.2 = 4V; U4 = I4.R4 = 2.1 = 2V.

c) UAD = UAC + UCD = U5 + U1 = 12 + 3 = 15V.

UED = UEB + UBD = U4 – U3 = 2 – 3 = -1V.

d) Q = CU = 2.10-6.1 = 2.10-6 C.

Ví dụ 5: Cho đoạn mạch nhỏng hình vẽ: R1 = 36Ω, R2 = 12Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, UAB = 54V. Tìm độ mạnh cái điện qua từng năng lượng điện trsinh sống.

*

Hướng dẫn:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*

Cường độ dòng năng lượng điện qua R1:

*

*

Cường độ loại năng lượng điện qua R2:

*

Hiệu năng lượng điện chũm thân nhì đầu điện trlàm việc R3 với R4: U34 = U3 = U4 = I2.R34 = 2,25.12 = 27V.

Cường độ cái năng lượng điện qua R3:

*

Cường độ loại điện qua R4:

*

lấy ví dụ như 6:Cho mạch điện nhỏng hình vẽ: R1 = R3 = 45Ω, R2 = 90Ω, UAB = 90V. Khi K msinh hoạt hoặc đóng, cường độ cái điện qua R4 là tương đồng. Tính R4 và hiệu điện vắt nhì đầu R4.

*

Hướng dẫn:

– khi K đóng góp, mạch điện được vẽ nlỗi hình a; Khi K msinh hoạt, mạch năng lượng điện được vẽ nlỗi hình b:

*
*

– khi K đóng, ta có:

*
*

– lúc K mngơi nghỉ, ta có:

*

*
*

– Từ (1) và (2), ta có:

*

⇔ 902R4 + 243000 = 4050R4 + 303750 ⇔ 4050R4 = 60750 ⇒ R4 = 15Ω.

*

B. Bài tập

Bài 1: Cho mạch điện nlỗi mẫu vẽ. Trong số đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch AB cùng cường độ dòng năng lượng điện qua từng năng lượng điện trnghỉ ngơi.

*

Bài 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4 Ω; R3 = 4 Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 2 A. Tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của đoạn mạch AB cùng hiệu năng lượng điện nạm giữa hai đầu các điện trngơi nghỉ.

*

Bài 3: Cho mạch điện nlỗi hình mẫu vẽ. Trong số đó R1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính năng lượng điện trlàm việc tương đương của đoạn mạch AB với độ mạnh dòng năng lượng điện chạy qua từng điện trở.

*

Bài 4: Hai năng lượng điện trsinh sống R1 = 6Ω, R2 = 4Ω chịu đựng được độ mạnh chiếc năng lượng điện về tối nhiều là 1A với 1,2A. Hỏi cỗ nhì năng lượng điện trsinh hoạt Chịu đựng được độ mạnh về tối nhiều là bao nhiêu ví như bọn chúng mắc:

a) Nối tiếp.

b) Song tuy nhiên.

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ: U = 12V, R2 = 3Ω, R3 = 5Ω.

a) lúc K mnghỉ ngơi, hiệu năng lượng điện vắt thân C, D là 2V. Tìm R1.

b) Khi K đóng, hiệu điện ráng giữa C, D là 1V. Tìm R4.

*

Bài 6: Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ.

UAB = 75V, R2 = 2R1 = 6Ω, R3 = 9Ω.

a) Cho R4 = 2Ω. Tính độ mạnh qua CD.

b) Tính R4 lúc độ mạnh qua CD là 0.

*

Dạng 1: Cách tính năng lượng điện trsinh hoạt tương đương mạch thông liền, mạch tuy vậy tuy nhiên, mạch cầu Trắc nghiệm tính năng lượng điện trngơi nghỉ tương tự mạch thông liền, mạch tuy vậy tuy nhiên, mạch cầu Trắc nghiệm Định phương tiện Ôm cho đoạn mạch tiếp liền cùng tuy vậy tuy vậy Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế với Vôn kế Trắc nghiệm Tìm số chỉ của Ampe kế với Vôn kế 50 bài bác tập trắc nghiệm Định lao lý Ôm đến đoạn mạch chỉ gồm điện trsinh hoạt R tất cả đáp án cụ thể (phần 1) 50 bài bác tập trắc nghiệm Định giải pháp Ôm mang lại đoạn mạch chỉ có năng lượng điện trlàm việc R gồm đáp án cụ thể (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại daichientitan.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán thù 11 gồm đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm giải đáp đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác