Đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ

     

Theo kia, Nhà ngôi trường sẽ liên tục nhận hồ sơ xét tuyển chọn học bạ lần 3 cho 28 ngành đào tạo và giảng dạy Đại học bao gồm quy và 3 ngành Liên kết thế giới với khoảng điểm sàn dấn hồ sơ bởi điểm chuẩn đợt 1.

*