Điểm chuẩn trường đại học nông lâm 2020

     

daichientitan.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các ngôi trường nkhô giòn độc nhất, tương đối đầy đủ duy nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

**Lưu ý: Điểm này đang bao gồm điểm chuẩn cùng điểm ưu tiên (nếu như có).

Tyêu thích khảo đầy đủ công bố trường mã ngành của Trường Đại học tập Nông Lâm Thành phố HCM để đưa công bố chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học tập Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Cmùi hương trình huấn luyện đại trà

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Sư phạm chuyên môn nông nghiệp

18

18,5

24

19,00

24,00

Quản trị tởm doanh

đôi mươi,50

23,3

25,9

24,50

24,00

Kế toán

trăng tròn,25

23,3

25,7

24,25

24,00

Công nghệ sinh học

đôi mươi,25

23

26,6

22,75

26,00

Bản đồ học

16

Khoa học môi trường

16

16

22

16,00

trăng tròn,00

Công nghệ thông tin

19,75

22,75

24,9

24,25

24,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

18

21

23,9

22,00

21,00

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

19

21,5

24,2

22,50

21,00

Công nghệ nghệ thuật Ô tô

đôi mươi,50

22,75

25,3

23,50

25,00

Công nghệ chuyên môn nhiệt

17

17,75

21,9

trăng tròn,00

20,0

Công nghệ kỹ thuật hóa học

19

trăng tròn,5

24,9

22,25

24,00

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

19

21,25

24,1

23,00

22,00

Kỳ thuật môi trường

16

16

22,6

16,00

đôi mươi,00

Công nghệ thực phẩm

20

23

26,2

23,00

24,00

Công nghệ bào chế tdiệt sản

16

16

23

16,00

đôi mươi,00

Công nghệ chế tao lâm sản

15

16

19

16,00

19,00

Chăn uống nuôi

16

19

21,4

18,25

trăng tròn,00

Nông học

18

17,25

22

17,00

22,00

Bảo vệ thực vật

18

19,5

23,3

19,00

22,00

Công nghệ rau củ hoa quả cùng chình ảnh quan

16

16

20

Kinc doanh nông nghiệp

16,75

19

21,1

21,00

trăng tròn,00

Phát triển nông thôn

16

16

20

16,00

19,00

Lâm học

15

16

19

16,00

19,00

Quản lý tài nguyên rừng

15

16

19

16,00

19,00

Nuôi tLong thủy sản

16

16

20

16,00

20,00

Thụ y

21,25

24,5

27

24,50

26,5

Ngôn ngữ Anh

21,25

23

25,4

26,00

25,00

Kinh tế

19

22,25

24,5

23,50

22,00

Quản lý khu đất đai

16

19

22,1

21,75

21,00

Quản lý tài ngulặng cùng môi trường

16

16

23,3

17,00

21,00

Bất động sản

19

20,8

22,75

đôi mươi,00

Hệ thống thông tin

17

20

23,25

trăng tròn,00

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

16

21

16,00

đôi mươi,00

Lâm nghiệp đô thị

16

19

16,00

19,00

Tài ngulặng và du lịch sinc thái

16

20

17,00

19,00

Chình ảnh quan tiền và kỹ thuật hoa viên

16

21,3

16,00

đôi mươi,00

Chương thơm trình tiên tiến

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Công nghệ thực phẩm

18

19

23,5

23,00

24,00

Trúc y

21,25

24,5

27

25,00

26,5

Chương thơm trình unique cao

Ngành

Năm 2019Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPTXét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Quản trị khiếp doanh

19

trăng tròn,7

24,2

23,25

22,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

16

16,25

22,3

17,00

20,00

Kỹ thuật môi trường

16

16

20

16,00

20,00

Công nghệ thực phẩm

18

19

23,8

20,00

24,00

Công nghệ sinh học

17

16,25

23,8

18,00

23,00

Chương thơm trình huấn luyện cử nhân quốc tế

Ngành

Năm 2018

Kinc doanh

16.75

Tmùi hương mại

16.75

Công nghệ sinch học

16

Quản lý với kinh doanh nông nghiệp

16

Tìm phát âm các trường ĐH Khu Vực Miền Nam để sớm gồm quyết định lựa chọn ngôi trường làm sao đến giấc mơ của doanh nghiệp.


*

*

*
*
*
*
*
*
*