I.Nhận biết danh từ, tính trường đoản cú, trạng tự, động trường đoản cú vào Tiếng Anh1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)2. Danh tự (NOUN)3. Động tự (VERB)4. Trạng từ bỏ (ADVERB):

I.Nhận biết danh tự, tính từ, trạng tự, rượu cồn tự trong Tiếng Anh

1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)

Tính tự thường xuyên kết thúc bằng các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ bỏ vào câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau hễ từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại trường đoản cú bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận biết tính từ:

Thường tất cả hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active sầu, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Đuôi của danh từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mngơi nghỉ rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, giỏi hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dìm thức về
Suspociousof Có nghi ngại về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ biến hóa về
(Dis)satisfiedwith(ko) chấp nhận với
Liableforchịu trách rưới nhiệm về
ResponsibleforChịu đựng trách rưới nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để gia công gì
ConcernedaboutQuyên tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng trúc về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế tạm thời thời
TemporaryworkCông việc tạm thời
SubstantialIncreaseSự tăng thêm xứng đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/upgrade đáng kể

2. Danh tự (NOUN)

*
Vị trí của danh trường đoản cú trong câu2.1. Vị trí của danh từ vào câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu thống trị ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính tự sở hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận ra danh từ

Danh từ thông thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Biết Chó Có Thai Nhìn Qua Là Biết!, Chó Mang Thai Bao Lâu Thì Đẻ

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: đụng từ+ er/or thành danh tự chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chú ý một trong những Tính trường đoản cú có chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động trường đoản cú (VERB)

Trong ngữ pháp giờ Anh, rượu cồn trường đoản cú được chia thành:

3.1. Động trường đoản cú To be

Động tự tobe tất cả tất cả be, is, are, was, were, will be, has been, have sầu been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have sầu khổng lồ (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: kiểm tra tài liệu/kế hoạch/điều khoản hòa hợp đồng.Reserve the right to_V: bao gồm quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu bán chạy du ngoạn, khách hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.Represent the company/the organisation/the group: đại diện mang đến công ty/tổ chức/nhómSign a contract: cam kết hợp đồngRenew a contract: gia hạn hòa hợp đồngConfirm the reservation: xác nhận lại việc đặt chỗRetain the receipts: bảo quản hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp vật gì mang đến aiAttribute s.t to lớn s.o: nhận định rằng đồ vật gi là nhờ vào ai. Ex: the company attributes its success to the dedicated employees (Công ty này nhận định rằng sự thành công xuất sắc của chính mình là phụ thuộc vào rất nhiều nhân viên tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: dường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trnghỉ ngơi nênAppear: nhịn nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng tự (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Trạng trường đoản cú chỉ thể cách (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ gồm đuôi _ly dẫu vậy là tính từ nhỏng daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (mặt hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly dẫu vậy là trạng trường đoản cú như fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng trường đoản cú vào câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.