Hãy nhập câu hỏi của chúng ta, daichientitan.vn sẽ search đông đảo thắc mắc bao gồm sẵn cho bạn. Nếu không vừa lòng cùng với những câu trả lời gồm sẵn, các bạn hãy chế tạo thắc mắc mới.


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 100m, chiều rộng bởi 3/5chiều dài. Bác Năm tLong lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 100m2thu được 55kilogam thóc. Hỏi bác bỏ Năm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?
Chiều rộng của thửa ruộng là:

100x3:5=60

Diện tích thửa ruộng là:

100x60=6000

Bác Năm thu hoạch được số kilogam thóc là:

6000:100x55=3300

Đáp số:3300kgBài giải:

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x(frac35)= 60 (m)

Diện tích thửaruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 (m2)

6000m2gấp 100m2chu kỳ là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kilogam thóc.Bài giải

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 * 2/3 =60

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 * 60 = 6000 2>

Số thóc thu được trên thửa ruộng là :

55 * =3300

Đáp số : 3300 kilogam .


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan cho tới câu hỏi mà lại các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời nhưng mà bạn cần!

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 100m, chiều rộng bằng(dfrac35)chiều lâu năm. Bác Năm tLong lúa trên thửa ruộng kia, cđọng 100mét vuông nhận được 55kilogam thóc. Hỏi chưng Năm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó?

Đọc tiếp...


Chiều rộnglà : 100 : 5 x 3 = 60 (m)

Diện tích là : 100 x 60 = 6000(m2)

Có số mét là : 6000 : 100 = 60 (m)

Có số kilogam thóc là : 60 x 55 = 3300 (kg)


CR là : 100 : 5 x 3 = 60 (m)

DT là : 100 x 60 = 6000(m2)

Có số mét là : 6000 : 100 = 60 (m)

Có số kg thóc là : 60 x 55 = 3300 (kg)


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 100m, chiều rộng lớn bởi 3 4 chiều dài. Bác Năm tdragon lúa trên thửa ruộng này, cứ đọng 100mét vuông thu được 55kg thóc. Hỏi bác bỏ Năm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

Đọc tiếp...


Chiều rộng thửa ruộng là:

100 x

*
= 60(m)

Diện tích thửa ruộng là:

100 x 60 = 6000(m2)

Cứ 1m2thì thu được:

55 : 100 = 0,55(kg)

Số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng là:

0,55 x 6000 = 3300(kg)

Đáp số: 3300kilogam thóc


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng lớn bằng 3 4 chiều nhiều năm. Bác Năm trồng lúa bên trên thửa ruộng này, cứ 100mét vuông thu được 55kilogam thóc. Hỏi chưng Năm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

Đọc tiếp...


Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

100 x 3 4 = 60(m)

Diện tích thửa ruộng là:

100 x 60 = 6000( m 2 )

Cđọng 1 m 2 thì thu được:

55 : 100 = 0,55(kg)

Số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng là:

0,55 x 6000 = 3300(kg)

Đáp số: 3300kg thóc


Kiểm tra Toán thù lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán thù lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5


Xem thêm: Top 5 Ứng Dụng Phần Mềm Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Trên Máy Tính Laptop Pc

αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗