Ngày 1/9 vừa mới rồi, lịch sử một thời thôn nhạc rap là Eminem (thương hiệu thật: Marshall Bruce Mathers III) bất thần thành lập album chống thu (studio album) trang bị 10 của việc nghiệp cùng với toàn cục 13 bài xích hát new tinch không một lời báo trước sở hữu tên: Kamikaze.

Tried not 2 overthink this 1… enjoy.