Phiếu thu theo quyết định 15

     

Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm mục tiêu xác minh số chi phí phương diện, nước ngoài tệ,… thực tế nhập quỹ cùng làm cho địa thế căn cứ để thủ quỹ thu chi phí, ghi sổ quỹ, kế toán thù ghi sổ các khoản thu tất cả liên quan.

Bạn đang xem: Phiếu thu theo quyết định 15

Đang xem: Mẫu phiếu thu theo đưa ra quyết định 15

– Mọi khoản tiền VN, nước ngoài tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.- Đối cùng với ngoại tệ trước khi nhập quỹ buộc phải được bình chọn và lập “Bảng kê ngoại tệ” đi kèm với Phiếu thu.

1. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133:

Đơn vị:Kế toán thù Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ cùng tên người nộp tiền:……………………………………………………………………..

Lý vị nộp:……………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………… (Viết bởi chữ):…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Xem thêm: Các Vật Phẩm Trong Vòng Quay May Mắn Lmht Quay Ở Đâu? ? Vòng Quay May Mắn Lmht Quay Ở Đâu

Giám đốc(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Người nộp tiền(Ký, họ tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………..

+ Tỷ giá chỉ nước ngoài tệ:………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra bên ngoài yêu cầu đóng góp dấu)

Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông tư 200:Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không thiết lập về được thì rất có thể tuân theo giải pháp sau:

Bước 1: Để lại mail tại phần phản hồi bên dưới

Cách 2: Gửi những hiểu biết vào mail:daichientitan.vngmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập phiếu thu

– Góc trên bên trái của Phiếu thu đề xuất ghi rõ thương hiệu đơn vị chức năng cùng shop đơn vị chức năng.

– Phiếu thu nên đóng thành quyển cùng ghi số từng quyển cần sử dụng vào 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu cần ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu bắt buộc tấn công liên tục trong một kỳ kế toán thù. Từng Phiếu thu yêu cầu ghi rõ ngày, mon, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu chi phí.

– Ghi rõ chúng ta, tên, can hệ fan nộp tiền.

– Dòng “Lý vì nộp” ghi rõ ngôn từ nộp tiền như: Thu chi phí buôn bán hànghóa, sản phẩm, thu tiền lâm thời ứng còn vượt,…

– Dòng “Số tiền”: Ghi thông qua số và bằng chữ số chi phí nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng nước ta, tuyệt USD…

– Dòng tiếp theo sau ghi con số hội chứng từ gốc cố nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu vì chưng kế tân oán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các văn bản bên trên phiếu cùng ký kết vào Phiếu thu, tiếp nối chuyển mang đến kế toán thù trưởng thẩm tra xét với chủ tịch ký kết chuyên chú, chuyển cho thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục nhập quỹ. Sau lúc đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số chi phí thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi cam kết với ghi rõ bọn họ tên.

Thủ quỹ giữ gìn 1 liên nhằm ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho những người nộp tiền, 1 liên lưu lại vị trí lập phiếu. Cuối ngày toàn cục Phiếu thu tất nhiên chứng tự nơi bắt đầu chuyển mang lại kế toán thù nhằm ghi sổ kế toán.

Crúc ý:

+ Nếu là thu nước ngoài tệ buộc phải ghi rõ tỷ giá bán tại thời gian nhập quỹ nhằm tính ra tổng số chi phí theo đơn vị chức năng đồng để ghi sổ.