Em mang lại cùng với em vào một trong những ngày ttách rất đẹp nắng Một ngày phượng hồng thắm vào hai con mắt buồn xa xôi Phượng tốt xao xuyến tưởng chừng như đơn độc Nên Lúc chiều xuống thấy vấn vương trung ương hồn. Anh bao gồm biết không hè cổ về phượng hồng đẹp lắm Tình bản thân càng nồng thắm cho bmong muốn vọng cao dưng Giờ trong lòng màu sắc hồng không pnhì phôi Xuân qua htrằn cho tới ta nhớ nhau luôn luôn phượng ơi!Lòng vẫn hay buồn Vì đời cầm Đen thay đổi white, fan dối gian Dẫu là đem vui, cho những người những tình cảm Càng xót xa nhiều. Trong giờ hát ve sầu phượng hồng là hoàng hậu kia Phượng ảm đạm bởi tình ta chảy theo sóng đại dương nổi trôi Ngàn năm vào tôi, tình này sẽ không pnhì phôi Xuân qua hnai lưng tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!


Bạn đang xem: Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Sơ Cứu Đúng Khi Bị Bỏng Bô, Bỏng Nhiệt, Sơ Cứu Khi Bị Bỏng Bô Xe Máy

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.